Bestel  Boeken over de bouw van Orgels bij:   Boeijenga Music Publications  Postbus 2657   8901 AD  Leeuwarden   
Bestelle Bücher über den Bau von Orgeln bei:    
e-mail    
info@boeijengamusic.com
Order Books about the building of Organs by:
 
cursus pijpen solderen
    Solderen van pijpen - het oudste ambacht

Het solderen van orgelpijpen is het oudste ambacht dat eeuwenlang onveranderd is gebleven. Dit handwerk wordt nu nog op precies dezelfde wijze uitgevoerd als in de middeleeuwen. Het enige verschil is het elektrisch verhitten van de soldeerbout maar de pijpenmaker maakt nog precies dezelfde handelingen bij het solderen van de pijp.

De DVD
"Het maken van Metalen pijpen" is een filmcursus over het solderen van pijpen en wordt geleverd voor 20 Euro plus verzendkosten.
      e-mail naar info@boeijengamusic.com


       Pfeifen löten - ein Handwerk aus alten Zeiten

Das Löten von Orgelpfeifen ist ein uraltes Handwerk dass Jahrhundertelang unverändert ist geblieben, heute wird auf ähnlicher Weise gelötet als im Mittelalter. Nur das Erhitzen des Lötkolbens geschieht elektrisch, doch der Pfeifenhersteller macht noch genau denselben Handlungen beim Löten der Pfeife. Die DVD "Die Herstellung der Metallpfeifen" ist ein Filmkursus über
Pfeifen Löten mit einem Deutschen Untertitel. Die DVD wird geliefert für
20 Euro plus Versandkosten.
    E-Mail nach info@boeijengamusic.com

       
        
Soldering organ pipes - the oldest handicraft

Soldering organ pipes is the oldest handicraft. In many centuries it never changed. The only difference is the heating of the soldering iron, now it happens electrically.

The DVD “The manufacturing of metal pipes” is a film course with English subtitles. It can be ordered for 20 Euro plus mailing costs.
    E-mail to info@boeijengamusic.com

gemshoorn
Tot in de kleinste details zijn alle onderdelen in drie dimensies getekend
Zo heeft de bouwer een ruimtelijk beeld van het orgel dat hij (zij) wil bouwen

Bis in den kleinsten Details sind alle Teile in drei Dimensionen gezeichnet
So hat der Bauer ein räumliches Bild von der Orgel dass er (sie) bauen möchte

Down to the smallest detail all the parts are drawn in three dimensions
Every builder has in that way a spatial view of the organ he (she) wants to build.


Teksten - Texte - Texts in
   Nederlands, Deutsch, English   
                                                             
                                                                      English revision of the books


                                                   Richard Sedcole, New Zealand
Richard Sedcole
Kurs Pfeifenlöten
Box DVD Boek en CDs
boek
DVD   Metalen Pijpen maken    
    € 20,00  plus verzendkosten
  
Zuidvliet 8    8921 BL Leeuwarden
Tel. 058 289 48 76

Openingstijden
Maandag  t/m  Donderdag      Op afspraak
Vrijdag           10.00 – 18.00 uur
Zaterdag        10.00 – 17.00 uur

Bestellingen via: info@boeijengamusic.com 
De bestellingen worden dagelijks verwerkt
Iin de winkel staat een Hauptwerkorgel speelklaar
start
hauptwerk
intonatie
haupthuis
mini-orgel
tafelpositief
praktijkboek
sample sets
schnitger
bader
holzhey
trostorgel
kiedrich
marcussen
contact
orgels in mijn huis
nagalm
metalen pijp maken
boeken over orgebouw
betellen van boeken
kroniek
prestant
holpijp
tongwerk
constructies
GdO Arbeitskreis Hausorgel
linked sites