Realistische bespeling
In januari 2019 zijn de klanken in de Martinikerk opgenomen en er is een jaar gewerkt om daarvan de
beste sample set ooit te maken.


De pijpen zijn in de akoestiek van de kerk geïntoneerd en door deze akoestiek als convolutiegalm te installeren, vormen klank en akoestiek een volmaakte combinatie.

Het geeft de organist in de huiskamer het werkelijke gevoel van spelen in de kerk.
Convolutiegalm       de mooiste galm van een kerk

De basis van convolutiegalm bestaat uit een opgenomen sample van een ruimte met goede akoestiek. Een soort akoestische footprint die Impulse Response (IR) wordt genoemd. De sample wordt verkregen door in het midden van de kerk een kort en sterk geluid te produceren, bij voorbeeld van een alarmpistool of een sweep uit een toongenerator. Het geluid wordt door de omgeving meermalen weerkaatst en sterft langzaam uit. Rondom de bron van het geluid staan een aantal microfoons die de weerkaatste geluiden naar de computer sturen. De computer berekent de processen van het uitsterven bij elke microfoon en slaat het galmgedrag van deze ruimte op in een digitaal geheugen. Elke klank die via dat geheugen wordt beluisterd, klinkt alsof het in deze ruimte is gespeeld. Het is een digitale kopie van de akoestiek van de kerk.

Microfoons dicht bij de pijpen leggen de karakteristieke geluiden van het ontstaan van een toon vast in de DRY sample. Op deze afstand worden de pijptonen nog niet verminkt door weerkaatsingen in de akoestiek. De akoestiek werd bij Hauptwerk 4 opgenomen door microfoons die op een grote afstand van het orgel waren geplaatst, waar de pijpklanken zwakker klonken en de akoestiek overheerste. Dat heette een WET sample. Het klinkt alsof het orgel op grote afstand van de organist is geplaatst en dat komt niet overeen met de wijze hoe de organist de orgelklanken in de kerk hoort.

In de kerk zit de organist dicht bij de pijpen en hoort hoe de toon met de karakteristieke eigenschappen van de articulatie begint en dan opbouwt tot de volle toon. Het horen van de articulatie is belangrijk voor de organist. Vanaf dezelfde plaats is ook te horen hoe de tonen nagalmen in de akoestiek van de kerk. Hauptwerk 4 liet de akoestiek horen uit de WET samples, dus opnamen die op grotere afstand zijn gemaakt, en dat geeft de organist het gevoel dat hij het orgel op grote afstand staat. Dat is geen realistische weergave van spelen in de kerk. De akoestiek uit WET samples heb ik om deze reden nooit willen gebruiken en ik vond een betere akoestiek in de Lexicon MX300.

Convolutiegalm
is synoniem met echte kerkakoestiek, het is een volledige kopie daarvan. De directe klanken van de DRY samples samen met de akoestiek van de convolutiegalm is de meest realistische weergave van het orgel in de kerk te bespelen. De pijpen klinken op korte afstand en vanaf dezelfde plaats is de echte kerkakoestiek te horen. Dat komt exact overeen met het bespelen van het orgel in de kerk.

Hauptwerk 5 is voorzien van convolutiegalm en alleen al dat feit maakt het zinvol om een upgrade van HW 4 naar HW 5 te maken. Het is absoluut de prijs waard. De sample sets die al in het orgel waren geïnstalleerd, klinken nu als een nieuwe sterk verbeterde opnamen.

Sonus Paradisi heeft van diverse kerken een convolutiegalm opname gemaakt en deze kunnen van de website worden gedownload. Per galm kost het tussen de 10 en 30 Euro (bestel voor 50 Euro plus BTW of een hoger bedrag).

Hoe zijn de IR's te gebruiken
Ga naar General settings en kies: Audio mixer (for adding reverb, . . . . )

1. Open de Hauptwerk audio mixer.
2. Selecteer de gewenste bus waarop je de IR wilt toepassen.
3. Klik op de  Select. Het duurt ongeveer 10 seconden voordat de lijst is te zien. Impulse response reverb
4. Selecteer in de lijst met beschikbare IRs de IR van je keuze.
5. Je kunr de pre-delay, wet-mix en reverb-level desgewenst aanpassen. Het beste resultaat wordt bereikt door weinig te     wijzigen.

Select bij View: Audio Mixer Routing and Voicing/Panning Settings. Hiermee is het volume van de galm regelbaar.

Hoe kies je de juiste IR
Impulse Response (IR) is een footprint van de akoestische eigenschappen van de gegeven kerk. IR kan worden gebruikt om deze eigenschappen te reproduceren en toe te voegen aan de pijpklanken van de samples. De meest kenmerkende akoestische karakteristiek van een ruimte is de nagalmtijd. Daarom staan de IRs in deze lijst in de volgorde van de nagalmtijd. Er zijn echter andere functies op basis waarvan je de favoriete IR kan kiezen. Voor normaal gebruik zijn de meest interessante parameters nagalm tijden (EDT, T20, T30) en Clarity C50 en C80.

RT, T20, T30-reverberation time (RT) is gedefinieerd als de tijd die nodig is om het geluid te tot 60dB onder de oorspronkelijke waarde te laten uitsterven.

De nagalmtijd is afhankelijk van de frequentie
Elke frequentieband zal anders uitsterven. Meestal sterven zeer hoge frequenties zeer snel uit, de maximale RT is ergens tussen 500-2000 Hz. Elke IR-beschrijving bevat een grafiek waarin het frequentie verval voor verschillende frequentiebanden wordt weergegeven. De kleuren geven de intensiteit van het geluid aan: geel = hoge energie, rood = minder energie, violet = lage energie, zwart = geen energie (achtergrondruis). zie foto's Martini en Michaels

Sonus Paradisi - Impulse Response (IR) gebruiksgids

Installatie
Om de Impuls Response te kunnen gebruiken moet deze eerst worden geïnstalleerd en dat gaat op dezelfde manier als het installeren van een sample set.
1. Start Hauptwerk.
2. Selecteer het File menu en selecteer vervolgens  Installeer organ, temperament, or impulse reverb . . .
3. Hauptwerk opent een dialoogvenster. Navigeer via de mappen naar het installatiepakket dat je hebt gedownload.
4. Hauptwerk pakt het pakket uit en installeert het. Bevestig de installatie wanneer dit wordt gevraagd door Hauptwerk.
5. Als er meer installatiepakketten zijn, herhaalt je stap 2-4 voor elk resterend installatiepakket. Als er veel IRs in één keer zijn aangeschaft, zijn er ook veel kleine installatiepakketten. Het is noodzakelijk om elk pakket één voor één te installeren.          
                       Impulse Response Sonus Paradisi      PDF

  Deutsch
  
English
start
hauptwerk
martini
nagalm
intonatie
sample sets
schnitger
bader
klapmeyer
casavant
holzhey
serassi
hinsz
ibach
boekenhw
orgels in mijn huis
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel
linked sites