Realistische bespeling
In januari 2019 zijn de klanken in de Martinikerk opgenomen en er is een jaar gewerkt om daarvan de
beste sample set ooit te maken.

De pijpen zijn in de akoestiek van de kerk geïntoneerd en omdat deze akoestiek als convolutiegalm te koop is, vormen klank en akoestiek een volmaakte combinatie.
Het geeft de organist in de huiskamer het gevoel dat hij/zij het orgel in de kerk bespeelt.
Convolutiegalm       de mooiste galm van een kerk

De basis van convolutiegalm bestaat uit een opgenomen sample van een ruimte met goede akoestiek. Een soort akoestische footprint die Impulse Response (IR) wordt genoemd. De sample wordt verkregen door in het midden van de kerk een kort en sterk geluid te produceren, bij voorbeeld van een alarmpistool. Het geluid wordt door de omgeving meermalen weerkaatst en sterft langzaam uit. Rondom de bron van het geluid staan een aantal microfoons die de weerkaatste geluiden naar de computer sturen. De computer berekent de processen van het uitsterven bij elke microfoon en slaat het galmgedrag van deze ruimte op in een digitaal geheugen. Elke klank die via dat geheugen wordt beluisterd, klinkt alsof het in deze ruimte is gespeeld. Het is een digitale kopie van de akoestiek van de kerk.

Om de pijpklanken in een sample set vast te leggen worden per pijp meerdere opnames gemaakt. Microfoons dicht bij de pijpen leggen het directe geluid vast in de DRY sample en microfoons op grotere afstand leggen de weerkaatsingen in de akoestiek vast in de WET sample. Het is niet de ideale weergave van de wijze hoe de organist de klanken in de kerk hoort.
De organist zit dicht bij de pijpen en hoort daar de directe klanken. Vanaf dezelfde plaats hoort hij de nagalm in de akoestiek van de kerk. Omdat het Hauptwerkorgel in de huiskamer de akoestiek laat horen uit de WET samples, dus opnamen die op grotere afstand zijn gemaakt, klinkt het alsof het orgel op grotere afstand van de organist is geplaatst.
Dit euvel doet zich niet voor bij convolutiegalm; het directe geluid van de DRY samples klinkt op korte afstand en de galm wordt vanaf diezelfde plaats waargenomen. Dat komt overeen met de werkelijkheid.

Hauptwerk 5 is voorzien van convolutiegalm en dat geeft de organist het realistische gevoel dat hij het orgel in de kerk bespeelt. Ten opzichte van Hauptwerk 4 is dit de meest opvallende en waardevolle verbetering.  

Sonus Paradisi heeft van diverse kerken een galmopname gemaakt en deze kunnen van de website worden gedownload. Per galm kost het tussen de 10 en 30 Euro (bestel voor 50 Euro (zonder BTW) of hoger).

Hoe zijn de IR's te gebruiken
Ga naar General settings en kies: Audio mixer (for adding reverb, . . . . )

1. Open de Hauptwerk audio mixer.
2. Selecteer de gewenste bus waarop je de IR wilt toepassen.
3. Klik op de  Select. Het duurt ongeveer 10 seconden voordat de lijst is te zien. Impulse response reverb
4. Selecteer in de lijst met beschikbare IRs de IR van je keuze.
5. Je kunr de pre-delay, wet-mix en reverb-level desgewenst aanpassen. Het beste resultaat wordt bereikt door weinig te     wijzigen.

Select bij View: Audio Mixer Routing and Voicing/Panning Settings. Hiermee is het volume van de galm regelbaar.

Hoe kies je de juiste IR
Impulse Response (IR) is een footprint van de akoestische eigenschappen van de gegeven kerk. IR kan worden gebruikt om deze eigenschappen te reproduceren en toe te voegen aan de pijpklanken van de samples. De meest kenmerkende akoestische karakteristiek van een ruimte is de nagalmtijd. Daarom staan de IRs in deze lijst in de volgorde van de nagalmtijd. Er zijn echter andere functies op basis waarvan je de favoriete IR kan kiezen. Voor normaal gebruik zijn de meest interessante parameters nagalm tijden (EDT, T20, T30) en Clarity C50 en C80.

RT, T20, T30-reverberation time (RT) is gedefinieerd als de tijd die nodig is om het geluid te tot 60dB onder de oorspronkelijke waarde te laten uitsterven.

De nagalmtijd is afhankelijk van de frequentie
Elke frequentieband zal anders uitsterven. Meestal sterven zeer hoge frequenties zeer snel uit, de maximale RT is ergens tussen 500-2000 Hz. Elke IR-beschrijving bevat een grafiek waarin het frequentie verval voor verschillende frequentiebanden wordt weergegeven. De kleuren geven de intensiteit van het geluid aan: geel = hoge energie, rood = minder energie, violet = lage energie, zwart = geen energie (achtergrondruis). zie foto's Martini en Michaels

Sonus Paradisi - Impulse Response (IR) gebruiksgids

Installatie
Om de Impuls Response te kunnen gebruiken moet deze eerst worden geïnstalleerd en dat gaat op dezelfde manier als het installeren van een sample set.
1. Start Hauptwerk.
2. Selecteer het File menu en selecteer vervolgens  Installeer organ, temperament, or impulse reverb . . .
3. Hauptwerk opent een dialoogvenster. Navigeer via de mappen naar het installatiepakket dat je hebt gedownload.
4. Hauptwerk pakt het pakket uit en installeert het. Bevestig de installatie wanneer dit wordt gevraagd door Hauptwerk.
5. Als er meer installatiepakketten zijn, herhaalt je stap 2-4 voor elk resterend installatiepakket. Als er veel IRs in één keer zijn aangeschaft, zijn er ook veel kleine installatiepakketten. Het is noodzakelijk om elk pakket één voor één te installeren.          Impulse Response Sonus Paradisi      PDF

  Deutsch
  
English
start
martini
hauptwerk
nagalm
intonatie
sample sets
orgels in mijn huis
boekenhw
schnitger
casavant
bader
klapmeyer
serassi
hinsz
ibach
holzhey
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel
linked sites