Materiaal en gereedschap voor metalen pijpen
                                                                                                 (Deutsche Übersetzung hier unter)    

Recept voor verf: 350 mL water – 65 gr. arabische gom (kristal) – 750 gr. dodekop (voor  1 liter verf). Het materiaal is te koop in zaken voor kunstschildersbenodigdheden. In de gereedschapshandel zijn soldeerbouten van 200 Watt van Weller te koop. Beter is nog de 250 Watt soldeerbout van IFA (Fa. Bus, Zwolle – NL tel.: 0031 384 542 244). Deze ligt beter in de hand, omdat de stift haaks op het handvat staat. Deze bout heeft een ronde stift met een diameter van 20 mm. De stift is aan het einde smaller gemaakt tot een breedte van 2 mm. Vijl de stift af tot een vlak van 10 x 20 mm. Een dimmer is geschikt als deze van 0 – 100% regelbaar is. Voor tin/lood-legeringen is 60 tot 80 Volt nodig, de temperatuur moet dan 210° zijn. Een thermometer is hier een nuttig stuk gereedschap. De dimmer en de thermometer zijn verkrijgbaar bij Conrad Electronic http://www.conrad.nl  

Het soldeertin moet de legering 60/40 hebben, dat betekent 60% tin en 40% lood. Deze verhouding heeft het laagste smeltpunt; 190° Celsius en is in de vakhandel verkrijgbaar. Wie tin en lood zelf kan mengen kan de optimale verhouding van 57% tin en 43% lood nemen. De in de handel meest voorkomende legering is 40/60; let er op dat dit de tegengestelde verhouding is en voor dit doel niet bruikbaar.

Het soldeervlak van de bout moet absoluut glad zijn gevijld en vertind. Doe dat met een druppel gesmolten soldeertin, deze wordt met een doek over het vlak gewreven. Het vloeimiddel is een stearinekaars. De zijvlakken van de stift moeten zwart blijven. Wrijf met de schacht van een vogelveer (kippenveer) langs de zeer hete stift, een zwart vlak verhindert het opnemen van de soldeertin.

Leg een tegel naast de soldeerbout en bedek deze ruim met gesmolten stearine. Smelt van een staaf soldeertin een druppel en schuif deze door de stearine over de tegel. De druppel is dan verzadigd van stearine en zal dan gemakkelijk over de soldeernaad uitvloeien. De belangrijkste voorwaarde voor een zuivere soldeernaad is de verf, die in een dunne laag over het ontvette metaal moet zijn aangebracht. Plaatsen waar de verf niet goed hecht kunnen met de vinger nagestreken worden. Met de scherpe kant van een geslepen vijl wordt de verf V-vormige groef uit de naad verwijderd. De hoek moet wat ruimer dan 90° zijn, iets vlakker dus. In plaats van een geslepen vijl is ook een smal Stanley afbreekmes in een metalen houder te gebruiken (Interlock Nummer 10-095). De verfrand langs de naad mag niet rafelig zijn en in een rechte lijn liggen.

Orgelmetaal is bij een speciaalbedrijf verkrijgbaar. Het corpus van de pijp wordt gerold om een cilindervorm. De verschillen in diameters van de pijpen bedragen 1 mm of minder. Het is niet nodig zoveel cilindervormen te hebben, een met 2 mm oplopende reeks is voldoende, eventueel voor kleine pijpen 1 mm. In een rondgang door de bouwmarkt kunt u alle maten vinden in metaal, hout of kunststof. De conische vormen zijn wat moeilijker te vinden, maar een hout- of metaaldraaier kan u helpen. Nu zijn er nog minder vormen nodig. De grote diameter is op de ene vorm te vinden, de kleine op een tweede, het materiaal daartussen laat zich goed modelleren. Veel gereedschap, zoals een polijststaal of een driekantige schaaf zijn door slijpen en polijsten zelf te maken.

Loodplaten zijn vaak te dik; zij zijn dunner te schaven met een driekantige verfkrabber. Slijp deze bij de punteniets ronder zodat ze niet in de plaat snijden. De oppervlakte van de plaat kan met groene zeep en water gesmeerd worden.
Om de opsnede te maken is een zeer scherp mes nodig, goed bruikbaar is het smalle afbreekmes van Stanley Zorg dat er meerdere aanwezig zijn, voor dit snijwerk is steeds een nieuw mesje nodig om de uiterste scherpte te behouden; de bovengenoemde bewerking om de V-vormige groef te maken kan beter met een meermalen gebruikt mes, dat zijn scherpte heeft verloren, gebeuren. Gebruik de metalen houder (Interlock Nummer 10-095) om een goede greep op het mes te hebben. Voor het richten van het bovenlabium is een intoneerlans van Laukhuff nodig. De bouwmarkt verkoopt smalle troffels om gips te bewerken. De vorm lijkt wel wat op een intoneerlans, mits deze eerst geslepen en gepolijst worden zijn ze bruikbaar.

Hinweise zu Materialien und Werkzeugen

Rezept für Farbe: 350 mL Wasser –  65 gr. Gummiarabikum (Kristall) – 750 gr. Englischrot (für 1 Liter Farbe). Diese Stoffe sind in Geschäfte für Kunstmalerbetrieb erhältlich.
Kaufen Sie sich in einem Eisenwaren­geschäft einen 200 Watt Lötkolben von WELLER, oder noch besser, ein 250 Watt Lötkolben von IFA (Fa. Bus, Zwolle – NL tel.: 0031 384 542 244). Der letzte liegt besser in der Hand, da der Stift rechtwinklig auf dem Hand­griff steht. Dieser Kolben hat einen runden Stift mit einem Diameter von 20 mm. Der Stift ist am Ende verjüngt auf eine Breite von 2 mm. Feile diesen Stift bis eine Fläche von 10 x 20 mm. Der Dimmer soll von 0 - 100% regelbar sein. Für Zinn/Blei-Legierungen ist 60 bis 80 Volt nötig, die Temperatur ist dann 210°.

Ein Thermometer kann sinn­voll sein. Sie ist erhältlich z. B. bei Conrad Electronic Deutschland; Klaus  Conrad­straße 1; 92240 Hirschau; Tel: 0180 – 5 312 111. Dimmer  Code: 13 00 04-24. Spannung und Temperatuurmesser (-20° tot 1000° Celsius) Voltcraft VC 333 Code: 12 94 10-24. Die Preise werden für Dimmer und Temperatuurmesser rund DM 30,- pro Gerät sein.

Das Lötzinn muss 60/40 sein; das bedeutet 60% Zinn und 40% Blei. Dieses Verhältnis hat den niedrigsten Schmelzpunkt von 190° Celsius und ist im Fachgeschäft üblich. Wer Zinn und Blei selber mischt, nimmt die sehr genaue Verhältnis von 57% Zinn und 43% Blei. Üblich wird 40/60 verkauft, aber es ist nicht brauchbar.

Die Lötfläche des Lötkolbens muss absolut glatt gefeilt sein und verzinnt. Dazu wird ein Tropfen geschmolzen Löt­zinn mit einem Tuch über die Fläche gerieben. Das Fließmittel ist eine Stearinkerze. Die Seitenfläche des Kolbens sollen schwarz bleiben.  Sie können dazu mit dem Schacht einer Vogelfeder am heiße Stift entlang reiben. Das verhütet das Aufnehmen von Lot.

Lege neben dem Lötkolben einen Fliesen und bedecke diese mit geschmolzen Stearin. Von einem Stab Lötzinn wird ein Tropfen geschmolzen und über die Fliese hin und her geschoben. Der Tropfen ist dann satt von Stearinen und lässt sich leicht über die Lötnaht ausfließen. Die wichtigste Bedingung für eine saubere Lötnaht ist die Farbe, die in einer dünnen Schicht auf dem entfetten Metall angebracht sein soll. Wenn es Stellen gibt mit nicht gut heftender Farbe, wird sie mit dem Finger nachgestrichen. Mit der scharfe Kante einer geschliffene Feile wird die Farbe V-förmig (etwas mehr als 90°, also etwas flacher) aus der Naht entfernt. Der Übergang zwischen Metall und Farbe darf nicht fransig sein, doch eine rechte Linie bilden. Das Entfernen der Farbe kann auch sehr gut mit einem schmale Stanley-Abbrechmesser in einem metallen Halter geschehen (Interlock Nummer 10-095).

Orgelmetall kann man sich besorgen bei einem Spezial­betrieb. Die Körper werden rund Zylinderformen gerollt. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Pfeifendurchmessern sind 1 mm oder Bruchzahlen davon. Es ist nicht nötig soviel verschiedene Zylinderformen zu haben, eine Reihe mit eine Differenz von 2 mm ansteigend, für kleine Pfeifen 1 mm, reicht. In einem Rundgang durch einen Baumarkt kann man alle Maße finden entweder in Metall, Holz oder Kunststoff.
Die konische Formen sind etwas schwieriger, aber ein Drechsler kann ihnen einige Formen besorgen. Manchmal ist die richtige Diameter für die Oberseite auf die erste Form zu finden und vollende die Unterseite des Fußes an der zweiten Form. Das Material ist sehr gut zu modellieren. Sehr viel Werkzeuge, wie einen Polierstahl oder einen Dreikantschaber sind durch schleifen und polieren nutzbar zu machen.

Bleiplatte sind oft zu dick; sie können dünner gehobelt werden mit einem dreikanten Farbkratzer. Die Seiten davon müssen ein bisschen gerundet werden, damit keinen Spitzen in das Metall schneiden. Die Oberfläche der Platte wird mit Schmierseife und Wasser behandelt.

Für den Aufschnitt ist ein scharfes Messer notwendig. Auch gut zu verwenden sind die schmale Abbrechmesser. Wenn diese ihre Schärfe verlieren, sind sie einfach zu ersetzen. Benütze dafür nur den schön erwähnten Metallhalter (Interlock) von Stanley, damit es fest eingeklemmt wird.

Zum Richten der Labien braucht man eine Intonierlanze. Diese ist, ebenso wie ein Polierstahl bei Laukhuff in Weikersheim zu erhalten. Baumarkten verkaufen kleine Fugenkellen für verarbeiten von Gips. Sie haben eine etwas ähnliche Form wie die Into­nierlanze und sind, nach geschliffen und poliert zu sein, gut zu benutzen.

subheader
DVD cursus
DVD Kurs
DVD course
   Filmcursus op DVD                   Filmkurs auf DVD                  Film course on DVD