Kerkorgel in de huiskamer

Hauptwerk is bedoeld om in de huiskamer een orgel van een kerk te bespelen. Het stelt organisten in staat om hun droomorgel te verwezenlijken. Dat is pas geslaagd als de organist thuis dezelfde klanken hoort die hij bij de speeltafel in de kerk ook waarneemt. Kies een sample set waar de klanken op korte afstand zijn opgenomen (DRY) en het karakter niet in de galm verwijnt. De tweede reeks samples (WET) kan de akoestiek overbrengen.

Een van de mooiste sample sets met deze eigenschappen is het 350 jaar oude drieklaviers Bader-orgel van de Walburgis-kerk in Zutphen. Dit orgel ken ik van de restauratie door de Orgelmakers Reil. Tijdens het intoneren van de samples heb ik de kerk bezocht om de klanken in overeenstemming te kunnen brengen. Mijn intonaties staan in een boek ter beschikking.

Naast het Hauptwerkorgel speel ik graag op één van mijn pijporgels. Bij kleine registraties mis ik de akoestiek niet. Meerdere Hauptwerkorganisten hebben dat ervaren en zij spelen thuis graag op een klein pijporgel.

John Boersma
Hazeleger 9
1261 TW   Blaricum

tel. 035 53 878 69
mail naar: John Boersma
Church organ in the living room

With Hauptwerk you can play a church organ in the living room. It allows an organist to realize his organ dream. This will only succeed if the organist at home hear same sounds as he perceives on the console in the church. Choose a sample set with sounds that are recorded at a short distance (DRY) and their characters are not disappeared in the hall. The second sample set (WET) can transmit the acoustics.

One of the best sample sets with these features is the 350-year-old Bader organ with three manuals of the Walburgis Church in Zutphen. I know the organ from the time of the restoration by the organ builder Reil. During my voicing’s of the samples I visited the organ so I could get the sounds in accordance with the church. My voicing’s are published in a book.

In addition to the Hauptwerk organ, I like to play my on one of pipe organs. I don't miss the acoustics in small registrations. Several organists with a Hauptwerk organ have experienced it and, they like to play at home on a small pipe organ

Kirchenorgel im Wohnzimmer

Mit Hauptwerk kann man im Wohnzimmer die Orgel einer Kirche spielen. Es ermöglicht Organisten ihren Orgeltraum zu verwirklichen. Das ist nur erfolgreich, wenn der Organist zu Hause dieselben Klänge hört, die er auch am Spieltisch in der Kirche wahrnehmt. Wähle ein Sample Set, deren Klänge auf kurzer Entfernung sind aufgenommen (DRY) und der Charakter nicht in dem Nachhall verschwindet. Der zweite Sample Set (WET) kann die Akustik übertragen.

Eines der besten Sample Sets mit diesen Eigenschaften ist der 350 Jahre alte Bader-Orgel mit drei Manualen der Walburgis-Kirche in Zutphen. Ich kenne die Orgel aus der Zeit der Restauration durch die Orgelbauer Reil. Während der Intonation besuchte ich die Orgel, damit ich die Klänge in Übereinstimmung mit die Kirche bringen könnte. Meine Intonationen sind in einem Buch veröffentlicht.

Neben dem Hauptwerkorgel spiele ich gerne auf einer meinen Pfeifenorgeln. Bei kleinen Registrierungen vermisse ich die Akustik nicht. Mehrere Hauptwerkorganisten haben es erlebt und zu Hause spielen sie gerne auf einer kleinen Pfeifenorgel.

start
hauptwerk
intonatie
haupthuis
mini-orgel
tafelpositief
praktijkboek
sample sets
schnitger
bader
holzhey
trostorgel
kiedrich
marcussen
contact
orgels in mijn huis
nagalm
metalen pijp maken
boeken over orgebouw
betellen van boeken
kroniek
prestant
holpijp
tongwerk
constructies
GdO Arbeitskreis Hausorgel
linked sites